Schuurafval

Als wij jouw vloer schuren wordt dat opgevangen in stofzakken. Als deze vol zijn dan worden deze in jouw grijze container gedeponeerd. Is die niet aanwezig, dan zetten wij alle afvalzakken zetjes bij elkaar. Wij nemen jouw schuur afval niet mee. Waarom? We kunnen het niet vervoeren omdat onze auto’s volstaan met machines en een andere reden, afval deponeren bij een afvalverwerkingsbedrijf, kost geld wat jij als klant moet betalen. Deze spaar je nu uit door het zelf weg te gooien.